Header image
ต้องการแปลเอกสารติดต่อเราวันนี้

เปิดเวลา 06.00 น.-24.00 น.ทุกวัน
English l ภาษาไทย


เว็บไซต์จดทะเบียนถูกต้อง
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
 
 
 

แปลเอกสารไทย - อังกฤษ

ท่านกำลังค้นหาผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอยู่ใช่หรือไม่
Exact Translation เราเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทย ให้บริการการแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นไทย เราอยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปล่อยให้หน้าที่การแปลเอกสารมาอยู่กับเรา คุณสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุดการแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ เป็นต้นว่า ศัพท์ด้านกฎหมาย นิติกรรม สัญญาต่างๆ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประมูล เอกสารบริษัทต่างๆ ผู้แปลสำเร็จการศึกษาจากคณะ นิติศาสตร์ และผู้แปลมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา พรบ. ต่างๆ มายาวนานเป็นเวลากว่าสิบปี ตัวผู้แปลเองมีประสบการณ์การแปลงานให้ลูกค้ามาแล้วจำนวนมากมายหลายพันงาน มีลูกค้ามากมายหลายพันคน รับแปลงานเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้เกือบทุกประเภทตามความประสงค์ของลูกค้า เราเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ 100% และภาษาไทย 100%
นอกจากนี้ การแปลเอกสารเทคนิคต่างๆ ศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ IT ศัพท์ทางซอฟต์แวร์โปรแกรม คู่มือโปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ผู้แปลมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปี
และเอกสารทั่วไปอาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองความเป็นโสด พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง สูติบัตร ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 บริคณห์สนธิ ภ.พ.20 หนังสือรับรองผลงานของบริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์ เอกสารเพื่อการขอวีซ่าต่างๆ จดหมายเพื่อขอวีซ่า
แปลเอกสารเพื่อประกอบการยื่นฟ้องศาลหรืออนุญาโตตุลาการในคดีความต่างๆ เช่นคำฟ้องหรือบัญชีพยาน หรือเอกสารพยานหลักฐาน พร้อมมีประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากผู้แปล
ในการแปลของเรา ตัวผู้แปลเองเป็นผู้ทำการแปลไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยแปลมาช่วยในการแปลแต่อย่างใด
เนื่อหาที่แปลได้ จึงเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
ถูกต้องตรงตามความหมาย ถ้อยคำสละสลวย
ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์การทำงานแปลเอกสารต่างๆที่ยาวนานมากเชื่อถือได้
นอกจากนี้ปริมาณงานขนาดใหญ่ ทางเราก็มีทีมงานคุณภาพรองรับปริมาณงาน พร้อมทำงานให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทีมงานคุณภาพเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับสูงคะแนนโทอิคเต็ม (990/990)ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด ทีมผู้แปลของเรานั้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากผู้มาสมัครจำนวนมหาศาลและเราใช้เวลาคัดเลือกมาเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถทำงานให้เสร็จได้ภายในกำหนดเวลา ด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ  เราเลือกเอาที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุด เพื่อมาช่วยเสริมสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งให้กับองค์กรธุรกิจของเรา เพื่อให้ลูกค้าไว้วางในใจคุณภาพงานของเรา
เราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบทำงานให้เสร็จสิ้นลุล่วงด้วยความเรียบร้อย เพราะลูกค้าทุกท่านคือหัวใจหลักของธุรกิจของเรา
ผู้สนใจที่ต้องการทราบรายละเอียดการเสนอราคา
กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (คุณณรงค์ศักดิ์)
(มือถือ):
089-036-6732
 
(ออฟฟิศ):
02-045-1434 (เวลาทำการทั่วไป)

(โทรสาร):
02-020-7191
เพิ่มเพื่อน
เชิญกด Add LINE เพื่อติดต่อสอบถามราคาได้เลยครับ
จะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปงานมาทางไลน์ให้ประเมินราคาก็ได้
LINE ID: @exacttran
หรือสแกน LINE QR CODE ด่านล่างนี้
ตั้งแต่เวลา 6.00 น.- 24.00 น. เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

หรืออีเมล์ (E-mail) งานที่ต้องการให้เสนอราคา
มาได้ตลอด  24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามรายละเอียด
การให้บริการได้ที่
exact-translation@hotmail.com

เรายินดีให้บริการทั้งลูกค้าแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป
และลูกค้าในนามองค์กรต่างๆ
ตัวอย่าง ลูกค้าในนามองค์กรขนาดใหญ่ของเรา

    

  Useful Sites
Highly Recommended
 
ชมสำนวนการเขียนอังกฤษได้ทุกวันที่

ลักษณะตรายางประทับรับรองของเรา


กรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าสามารถใช้แอพเรียก GrabBike ไปส่งเอกสารได้ในราคาถูกโดยสะดวก
 
             
หน้าแรก|งานที่รับ |ตัวอย่างงาน| วิธีการรับงาน | อัตราค่าบริการ | วิธีชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา| เกี่ยวกับเรา
 
© 2007 www.exact-translation.com